پارسا باقری

عضو مرکز وکلای قوه قضائیه - مدرس مهارت های کلامی