پارسا باقری

پارسا باقری

موسس مجموعه

درباره استاد:

آدرس ایمیل

info@parsabagheri.com

صفحه اینستاگرام

Parsabagheri1@

شماره تماس

09330799669

تلگرام

-----------------

ماموریت و بیوگرافی

مدارک تحصیلی:
کارشناسی حقوق از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه تهران

عضو مرکز وکلای قوه قضائیه